Det har oppstått en vannlekkasje i området Østerås, Eiksmarka, Hosle og Jar. Konsekvensen av vannlekkasjen er at mange abonnenter har vært uten vann eller har hatt lavt trykk. Bærum kommunes avdeling for Vann og avløp arbeider med lokalisering og feilretting.