Bærum kommune har mottatt tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i den svært beklagelige saken der en beboer i Vangskroken ble utsatt for uakseptabel oppførsel fra en miljøarbeider.

Fylkesmannen retter kritikk mot kommunen for å ha brutt både egne rutiner og kravet til faglig forsvarlighet.

– Vi tar ansvar for de feil vi har begått overfor beboeren i denne beklagelige saken, og følger opp der rutiner har sviktet. Vi arbeider kontinuerlig med å kvalitetssikre og forbedre tjenestene som ytes, sier kommunalsjef Morten Svarverud.

I sommer nedsatte kommunen en Arbeidsgruppe for å styrke rettssikkerheten for mennesker med psykisk utviklingshemming og andre tjenestemottakere i våre boliger og institusjoner. Det vil bli gitt løpende informasjon fra arbeidet, som nå er godt i gang.