Bærum kommune anmoder om tilsyn fra fylkesmannen i Oslo og Viken.

Kommuneoverlege i Bærum Frantz Leonard sendte 24. april 2020 en anmodning til fylkesmannen om tilsyn av Vallerhjemmet som følge av Covid-3 pandemien. I tillegg skal Bærum kommune iverksette en intern evaluering av hendelsesforløpet.

Kommuneoverlegen skriver i  sin anmodning til Fylkesmannen i Oslo og Viken:

"Vi iverksetter en intern evaluering av hendelsesforløpet og vurderer om saken kunne vært håndtert annerledes, men ønsker i tillegg at fylkesmannen som uavhengig instans kunne gjøre en vurdering (eventuelt et tilsyn) av denne alvorlige hendelsen."

Hele anmodningen.