15. september 2021 godkjente Valgstyret i Bærum gjennomføringen av Sametings- og Stortingsvalget 2021, samt valgoppgjøret.

Valgprotokollene for henholdsvis Sametingsvalget og Stortingsvalget ble undertegnet av medlemmene av Valgstyret*).

Oppmøteprosent ved Stortingsvalget var: 83,87 prosent.

Valgresultatet i prosent 

 • Høyre 40,3%
 • Arbeiderpartiet 19,6%
 • Venstre 11,8%
 • Fremskrittspartiet 7,0%
 • Miljøpartiet De Grønne 5,9%
 • Sosialistisk Venstreparti 5,9%
 • Senterpartiet 3,0%
 • Rødt 2,8%
 • Kristelig Folkeparti 1,7%
 • Demokratene I Norge 0,7%
 • Pensjonistpartiet 0,5%
 • Partiet Sentrum 0,2%
 • Helsepartiet 0,2%
 • Liberalistene 0,2%
 • Partiet De Kristne 0,1%
 • Piratpartiet 0,1%
 • Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger 0,1%
 • Alliansen - Alternativ For Norge 0,1%
 • Industri- Og Næringspartiet 0,1%
 • Generasjonspartiet 0,0%

Kilde: valg.no

Valgstyret består av medlemmene i Formannskapet.