Her finner du foreløpig valgresultat for kommunestyrevalget 2019.

Tallene er foreløpige. Endelig resultat foreligger etter valgstyrets møte onsdag 11. september kl. 14.00-15.00.

Oppdatert: 9. september kl. 23.30.

 parti 2015 totalt forhånds-stemmer 2019 - foreløpige tall valgdagen 2019 - foreløpige tall totalt 2019 - foreløpige tall
Arbeiderpartiet 11 563 4 742 4 624 9 366
Fremskrittspartiet 4 404 2 718 1 967 4 685
Høyre 26 175 14 412 13 174 27 586
Liberalistene X 93 95 188
Kristelig Folkeparti 1 490 549 567 1 116
Miljøpartiet De Grønne MDG 3 629 3 451 3 333 6 784
Partiet De Kristne 127 76 69 145
Pensjonistpartiet 1 510 1 142 517 1 659
Rødt 787 966 755 1 721
Senterpartiet 686 1 086 1 100 2 186
Sosialistisk venstreparti 1 788 1 332 1 291 2 623
Venstre 5 619 2 458 3 695 6 153

Resultatene for kommunestyre- og fylkestingsvalget finner du også på valgresultat.no.