Med 42,6 prosent av stemmene ble Høyre det største partiet ved kommunevalget i Bærum. 71 prosent av de stemmeberettigede avga stemme, noe som er en økning fra 63,6 prosent i 2015.

Valgresultatet gir følgende fordeling av de 51 plassene i kommunestyret (endring i parentes):

Høyre  22  (-2)
Arbeiderpartiet  (-2)
Miljøpartiet De Grønne  (+2)
Venstre  (0)
Fremskrittspartiet  (0)
Senterpartiet  (+2)
Sosialistisk Venstreparti  (0)
Kristelig Folkeparti  1 (0)
Pensjonistpartiet  (0)
Rødt  (0)

Endelig resultat foreligger etter valgstyrets møte onsdag 11. september kl. 14.00-15.00, men det er lite trolig at det vil skje vesentlige endringer. Personstemmene er foreløpig ikke talt opp.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (Høyre) er glad for at over 70 prosent av innbyggerne i Bærum valgte å avgi stemme ved kommunevalget.

– Det er viktig for demokratiet at så mange som mulig bruker stemmeretten sin, og derfor er det veldig oppløftende at valgdeltakelsen har økt så vidt mye, sier hun.

Hva skjer framover?

De nye folkevalgte i Bærum møtes til konstituerende møte 23. oktober. Der velges først formannskap, deretter velges ordføreren og varaordføreren blant medlemmene av formannskap. Det nyvalgte kommunestyret, formannskapet og ordføreren trer i funksjon rett etter møtet.

Følg valgresultatene på Valgresultat.no