Bærum kommune har fra i dag fattet vedtak og satt opp nye skilter på de utvidete innfartsparkeringene på Jar- og Gjønnes stasjon.

Dette er utført av Vei og trafikk etter avtale med Natur og idrett. Dette vil gjelde vinterstid. Nye parkeringsplasser er tilgjengelig fra dags dato og til en gang i April.

Publikum bes forholde seg til skiltingen på stasjonene.

Jar stasjon
Jar stasjon
Gjønnes stasjon
Gjønnes stasjon