Kommunestyret 25. oktober vedtok planforslaget med detaljregulering av Eikeli videregående skole.

Planforslaget som ble vedtatt legger til rette for ny flerbrukshall, undervisningsareal og rom for skolens administrasjon. Ny flerbrukshall gir bedre gymsaler for skolen og mulighet for sambruk med lokale idrettslag.

Skolen planlegges utvidet for en økning på ca. 300 elevplasser, fra dagens 439 til inntil 720 plasser, med en økning på antall ansatte fra dagens 57 til inntil 80.  

Idrettsbanene, som eies av Bærum kommune, opprettholdes som i dag, med unntak av parkeringsplassen med adkomst fra Nadderudveien, som foreslås regulert om til idrett - i tråd med målsetningen for en klimaklok kommune.

Det planlegges at utvidelsen skal være ferdigstilt til skolestart 2020. Bygget skal være et FutureBuiltprosjekt.