Invitasjon til utstilling og meningsytring!

Tre arkitektgrupper har beskrevet muligheter for byutvikling rundt «Gamle Fornebu» der flytårnet er sentralt.  

Forslagene er utstilt i Kommunegården fra mandag 7. november til fredag 18. november. Nysgjerrige og interesserte, er velkommen til å ta en tur innom! Se nærmere på forslagene og gi til beste meninger og synspunkter som kommunen vil ta med seg videre i arbeidet med plangrep for området. Kommunegården er åpen mellom 08.00-16.00.

De tre forslagene er forskjellige og handler alle om å ta utgangspunkt i det som allerede finnes på området og gjøre grep som kan skape et område med byliv, utdanning, boliger, næringsliv og  kultur.

 Velkommen!