NVE melder om utsatt høringsfrist for uttalelse til konsesjonssøknaden om fremføring av kraft mellom Hamang - Bærum og Smestad - Oslo til 1 januar 2020. Kommunens frist er 14 dager senere.

Høringsfrist 1. januar 2020

Opprinnelig var høringsfristen satt til 1. november.  NVE presiserer at høringen av søknaden er viktig for å få et best mulig beslutningsgrunnlag før et vedtak kan fattes. På den bakgrunn utsetter NVE høringsfristen til 1. januar 2020 for alle som ønsker å avgi høringsuttalelse i saken.  

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker NVE både å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Les mer om konsesjonssaken på NVE sine sider her.