Formannskapet 27. januar ønsker å utfase plastdekke på utendørs lekeanlegg i barnehagene.

Plastdekke benyttes som fallunderlag ved lekeapparater. Dette på grunn av enkelt vedlikehold, mindre renhold, krav til fallunderlag ved lekeapparater og universell utforming på lekeplasser.

Det er uttrykt bekymring for hva dette kan ha å si for barns helse, og for miljøet og naturen rundt. 

Formannskapet slår fast at plastdekke i lekeområder skal utfases, og det er behov for å sette press på omstillingen. Formannskapet ber derfor om at Bærum kommune gjennomfører flere pilotprosjekter på området. Det bør legges opp til innovative innkjøp hvor det søkes samarbeid både med etablerte selskaper og oppstartsbedrifter som driver innovasjon på området. Hensikten er Bærum Kommune ikke skal bruke plast i nye prosjekter, eller som del av vedlikehold.