Vannstanden i Østernvann vil bli senket for å oppfylle krav i damsikkerhetsforskriften.

Vannstanden vil bli senket med inntil 1,5 m frem til våren. Dette kan påvirke skiløypene over isen.

Det kan være fare for oppsprekking av is. Sprekkene kan være dekket av snø uten at snøen bærer og det kan være farlig å passere. Bærum kommune ber om at de som skal ferdes på isen utviser varsomhet.

Hvorfor måtte vannet senkes?

Vannet måtte senkes så det ikke ble for høyt trykk mot demningen, så vi oppfyller damsikkerhetsforskriftene. Denne vinteren har vann og is lagt trykk mot demningsstrukturen, så å tappe vannet senket trykket på en effektiv måte. Dette kan derimot gjøre isen utrygg å gå på. Vi ber de som tenker å ferdes på isen om å være forsiktig. Velg gjerne en alternativ tur som ikke går over vannet.

Mer om informasjon hvordan en kan ferdes på isen på regulerte vann kan finnes på varsom.no