Ungdomsrådet i Bærum kommune ble onsdag 25. oktober vedtatt i kommunestyret. Ti ungdommer er valgt inn som medlemmer av ungdomsrådet med 10 varamedlemmer.

Jobben til ungdomsrådet er å si sin mening til politikerne i saker som handler om hvordan barn og unge skal ha det når de vokser opp i Bærum. Eksempler på temaer er utbygging av nye skoler, skolevei, skolemiljø, helsetilbud, fritidstilbud og klima og miljø.

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og uttaler seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og den kommunale organisasjon, og ellers i de saker som følger av lov. Rådet kan også etter eget initiativ ta opp saker innen sitt virkeområde.

Rådet består av seks jenter og fire gutter. Fire er eldre enn 15 år, fem er 15 år og en er 13 år. Fem stykker bor på ulike steder i Bærum øst og fem bor på ulike steder i Bærum vest. To går på samme skole men på ulike klassetrinn og ulike linjer. Ungdomsrådets leder for perioden 2017-2019 er Anne Smedsrud Edstrøm og nestleder for perioden 2017-2019 er Mikkel Mørch Sollie.

Det første møtet i ungdomsrådet vil foregå 6. november.