Askerkonferansen ble arrangert i Asker rådhus 8.-9. mars 2016. Ungdom fra Asker, Bærum, Hurum og Røyken fikk i oppdrag å utarbeide et dokument med resolusjoner som uttrykker hva som er ungdommenes behov. Dokumentet er nå overlevert de folkevalgte.

Overleveringen fant sted på seminaret om regionreformer som fant sted på Holmsbu 31. mars. Det var ordfører i Asker, Lene Conradi, som overleverte dokumentene til Bærums-, Hurums og Røykenordførerne, sammen med de lokale styringsgrupper for kommunereformen. (Foto: Marianne Heimdal)

Regionseminaret Holmsbu

Det er fire typer resolusjoner:

Bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog vil ta initiativ til at Kommunestyret får en gjennomgang av resolusjonene.