Hva er bra med å være ung i Bærum i dag? Hva kunne du ønske deg at var annerledes? Dette er spørsmål alle elever på 10. trinn og elevrådene i Bærum har besvart.

Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten oppleves fra et ungdomsperspektiv, uttaler Ungdommens kommunestyre i Bærum.

Ungdom og voksne kan også vurdere ting forskjellig og ha ulike perspektiver når det gjelder hva som er viktig for fremtidens lokalsamfunn. 

Dette er ungdommens bilde på bærumssamfunnet:

Ordsky

Les ungdommenes innspill: