Trygg by- kartlegging og forebygging av hatefulle ytringer og hatkriminalitet.

Bærum kommune og Oslo politidistrikt har igangsatt et større prosjekt for å forebygge hatefulle ytringer og hatkriminalitet i Bærum. Prosjektet heter Trygg by, og er en del av en større satsning for å fremme tiltak som kan skape trygge byer og kommuner ved å forebygge ekstremistisk hat og vold. En begrensning av hatefulle ytringer som ikke er straffbar må hele tiden diskuteres og veies opp mot å bevare og sikre ytringsfriheten.

Prosjektet er utviklet og støttet av Gjensidigestiftelsen og Nordic Safe Cities:

Les mer om trygge norske byer her

Som en del av prosjektet Trygg by ønsker Bærum kommune og politiet å kartlegge omfang av hatefulle ytringer og hatkriminalitet i Bærum, i tillegg til befolkningens generelle holdninger til personer som faller inn under hatkriminalitetens definerte grupper". Ipsos har fått i oppgave å gjennomføre deler av kartleggingen.