Bærum kommune aksepterer ikke ulovlig innleie av arbeidskraft hos leverandører og underleverandører i våre byggeprosjekter.

Eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug presiserer følgende etter dagens oppslag om Lefdal Installasjon:

Bærum kommune aksepterer ikke ulovlig innleie av arbeidskraft hos leverandører og underleverandører i våre byggeprosjekter. Det er avdekket forhold som faller utenfor kommunens lov- og forskriftsmessige kontrollsystemer.

Vi har besluttet å be om en skriftlig redegjørelse for lovligheten av bruk av innleide arbeidere, og hvilke umiddelbare tiltak som blir gjennomført for å rette opp i forholdene. Kommunen vil følge saken nøye for å sikre at arbeidene ved byggeprosjektet er i tråd med lovverket.