Statens Vegvesen har informert Bærum kommune om forsinkelse i planleggingen av E18 etappe 2. Prosjektsjef for E18 har presisert at valgt løsning (prosjektbestilling) for E18 ligger fast – og det er ingen reduksjon av omfanget av E18.

- Ekstra utredningsrunde for andre etappe av E18 under Sandvika er udramatisk. Jeg er faktisk glad for at Statens Vegvesen adresserer denne utfordringen så tidlig i prosjektet. Slik får vi tid til å justere oss inn. Vi har dessverre eksempler på at kostnadssprekker oppdages alt for sent i byggeprosessen, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Statens vegvesen og Bærum kommune jobber under høytrykk for å få frem planene for E18 etappe 2 under Sandvika. I innspurten for planprogrammet, ble det nødvendig å kvalitetssikre kostnadsanslagene for å sikre at prosjektet holder seg innenfor budsjettet. Prosjektsjefen antyder kanskje halvt til ett års utsettelse. - Kommunen vil bruke denne lille utsettelsen for å jobbe med billigere og bedre løsninger for lokalveien i Sandvika, sier ordføreren

- Denne strekningen skal jo ikke bygges før nærmere 2030, så vi har god tid til å hente inn denne ekstra runden med kvalitetssikring. I fellesskap skal vi se på billigere og bedre løsninger. Det er heller ikke overraskende at når alle andre kostnader i samfunnet øker dramatisk, vil dette også påvirke et så stort prosjekt som E 18.

- E18 Etappe 1 fra Lysaker til Ramstadsletta er under bygging og der får vi opplyst at prosjektet er i rute på med hensyn til tid og budsjett. I disse tider er det en gledelig melding, slår ordfører Hammer Krog fast.