TV-aksjonen 2021 går av stabelen 24. oktober og inntektene går til Plans arbeid mot barneekteskap. I år som i fjor blir det en digital innsamling i Bærum.

TV-aksjonen 2021

Samler inn digitalt

Bærum har tradisjonelt fått hjelp av skoleelever til bøssebæring. På grunn av koronasituasjonen ble det i 2020 besluttet at TV-aksjonen ikke skulle ha bøssebærere som gikk rundt til hjemmene på aksjonsdagen. Skolene valgte derfor alternative aktiviteter og innsamlingsaksjoner. Sammen med digitale bøssebærere, frivillige, organisasjoner og næringsliv bidro de til at Bærum samlet inn over 7 millioner kroner og satte ny innsamlingsrekord med over 1 million kroner. Årets innsamling gjennomføres tilsvarende.

TV-aksjonen 2021 går av stabelen 24. oktober og inntektene går til
Plans arbeid mot barneekteskap.

Slik kan du gi

  • Klikk på lenken under for å gi via digitale bøsser som allerede er opprettet. Bærumsskolen er godt representert. Pengene som går rett inn på TV-aksjonen sin konto: 

https://www.spleis.no/bosser

  • Opprett en egen digital bøsse (Spleis) for TV-aksjonen:

Bli med - digital bøssebærer her

Gi ditt bidrag på blimed.no

  • Vipps til 2133
  • Sett inn ditt bidrag på innsamlingskonto: 8380 08 09005

Bærum kommune støttar årets TV-aksjon med kr. 256 962.

Dette skal pengene gå til

Årets TV-aksjon går til organisasjonen Plan sitt arbeid mot barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en jente i verden giftet bort når hun er et barn. Målet er å hindre at jenter giftes bort som mindreårige i land der problemet er størst. Disse landene er Bangladesh, Nepal, Niger, Malawi og Mali.

Plan skal jobbe for at jenter får gå på skole, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling, og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort som barn.

Les mer om hva pengene går til.

Informasjon til skolene