Kommunen vil ha på plass midlertidige løsninger for bo- og behandlingssentrenes fellesrom og stuer i løpet av ettermiddagen, når de analoge TV-signalene slukkes mandag 18. september. Mange av beboerrommene vil dessverre ha svarte skjermer.

Årsaken til at kommunen ikke er tilstrekkelig forberedt når de analoge TV-signalene slukkes, er problemer med en pågående anskaffelse av dekoderløsninger.

 - Vi beklager på det sterkeste at denne situasjonen har oppstått, sier kommunikasjonssjef Lisa Bang.

Det arbeides løpende med midlertidige løsninger for den enkelte beboers rom som i all hovedsak vil være på plass i løpet av uke 40. De beboere som har størst behov for TV på eget rom skal prioriteres først.

Dersom pårørende har spørsmål om situasjonen, ber vi deg ta direkte kontakt med ledelsen ved bo- og behandlingssenteret det gjelder.