Oksenøya skole og Oksenøya barnehage åpner nå og det er viktig å sikre trygg avvikling av trafikken om morgenen og ettermiddagen. Det er ikke parkeringsplasser på området.

Korttidsparkering

Forneburingen i området rundt Treklang er av hensyn til trafikksikkerheten regulert med all stans forbudt og det er derfor ikke mulig å sette av barn utenfor hovedinngangen.

Det er etablert en midlertidig parkering, der brakkeriggen står i dag. Denne kan benyttes til henting og levering av barn og elever. 

Adkomstveier for gange og sykling

Det er nye gang- og sykkelveier ved Nansenparken, og på hver av sidene. Det vil gjøre det enkelt for svært mange å bruke sykkel eller å gå til barnehage og skole. 

Stier fra Treklang

Trafikkavviklingen ved Treklang

  • Det er satt opp stopp-forbudtskilt på området langs hele Treklang for å forhindre kø og kaos i forbindelse med av- og påstigning. 
  • Trafikkbetjenter vil være til stede hver morgen for å sikre god flyt og trygge forhold for barnehage- og skolebarn.
  • Det er også satt ut elsparkesykler og elsykler man kan leie for å komme seg mest mulig effektivt rundt. Det er mulig for foresatte å sette igjen sykkel på skolen om man vil ta buss videre etter levering.

Parkering forbudtskilt

Busstilbud på Forneburingen

Fra 8. august i forbindelse med åpningen av Treklang – Oksenøya senter starter Ruter nytt busstilbud langs Forneburingen. Tilbudet er viktig både for alle som har tilhørighet ved Treklang, og for beboere som ønsker å reise kollektivt fra Storøya og Oksenøya.

Dagens rute 31 vil starte ved Fornebu S og kjøre Forneburingen forbi Storøya og Oksenøya før den forsetter den vanlige ruten til Oslo. I første omgang vil bussen kjøre Dagny Bergersvei.

I rushtiden vil bussen kjøre hvert 12. minutt og utenom rush hvert 24. minutt. Ruter vil følge nøye med på utviklingen og forsøke å tilpasse tilbudet til behovet.

Ruter opplyser at bussene allerede våren 2023 vil bli elektriske.

Ruters bussavganger - Treklang

 

Bussavganger
Rutetilbudet Rushtids-avganger Utenom rushtid
Hverdager 06-23 Hvert 12. min (7-9/15-17) Hvert 24. min
Lørdager 10-18   Hvert 24. min
Søndag 12-18   Hvert 24. min

Utbyggingen på Fornebu innebærer at det allerede i dag bor nærmere 1 500 mennesker i nærheten av det nye busstilbudet og antallet er økende. I tillegg er det mange mennesker som daglig vil reise til og fra både skolene, barnehagene, idrettshallene og på sikt sykehjemmet. Busstilbudet vil være et viktig supplement til sykkel og gange og bidra til færre personbiler langs Forneburingen.