Treklang - Oksenøya senter ble offisielt åpnet onsdag 3. mai.

Treklang består av Oksenøya barneskole, Oksenøya barnehage og Oksenøya sykehjem. Målet med Treklang er at det åpner for fellesskap og sambruk mellom barn, unge, voksne og eldre.

– Her inviteres også nærmiljøet til å ta plass. Det bidrar til livet mellom husene. Derfor er sambruk og fellesskap «hjertet» i Treklang, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog under åpningen. 

Vanligvis er ordførerens oppgave «å klippe snoren» når et bygg skal åpnes. – Her binder vi snoren sammen, sa ordfører før hun erklærte Treklang for offisielt åpnet.

Lisbeth Hammer Krog ved åpningen av Treklang Bilde fra åpningen av Treklang Bånd knyttes sammen ved åpningen av Treklang