Kommunestyret 2. september behandlet tre årsrapporter for Bærum kommune, Politisk sekretariat og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Kommunestyrets medlemmer takket kommunedirektøren - administrasjon og tjenester - Politisk sekretariat - og medlemmene i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 

De tre årsrapportene kan leses her: