Oslo Taxibuss AS tar over transport av brukere med særlige behov til skole, arbeids- og aktivitetstilbud i Bærum kommune.

Dagens rammeavtale med Arba Inkludering AS (Møllabussen) vedrørende transporttjenester for brukere med særlige behov til skole, arbeids- og aktivitetstilbud utløper den 22. januar 2016.

Det er derfor gjennomført en åpen anbudskonkurranse på denne tjenesten for neste periode. På bakgrunn av tildelingskriteriene kvalitet og pris kom Oslo Taxibuss AS klart mest fordelaktig ut, og er derfor tildelt kontrakten for neste periode.

Tjenesten vil være den samme – selskapet et annet
Oslo Taxibuss AS har levert et godt tilbud knyttet til kvalitet på tjenesten som skal utføres. De tilbyr bl.a. en vakttelefonordning i tidsrommet kl. 06-22 og kort responstid på endringer i avtalte oppdrag og akuttoppdrag. De tilbyr også erfarne og faste sjåfører med faste kjøreruter.

For brukere av tjenesten skal ikke leverandørskiftet utgjøre noen forskjell. Tjenesten vil være den samme, men kjørerutene kan bli lagt opp noe annerledes. Som i dagens avtale vil det bli lagt vekt på minst mulig sittetid for brukerne i minibussen og hensiktsmessig samkjøring.

Bred erfaring med tilsvarende oppdrag
Oslo Taxibuss AS er et 100 % eiet datterselskap av samvirkeforetaket Oslo Taxi SA og er søsterselskapet til Oslo Taxi AS. Oslo Taxibuss er konsernets satsning innen spesialtransport med minibusser. De fokuserer på transport av mennesker med særegne behov der offentlig sektor er oppdragsgiver. Oslo Taxibuss har bred erfaring fra tilsvarende oppdrag, bl.a. i Oslo kommune og for Helse Sør-øst.

Kommunen fikk inn tilbud fra fire leverandører; Persontransport Norge AS, Oslo Taxibuss AS, Arba Inkludering AS (Møllabussen) og Taxus Akershus AS.

Kontrakten med Oslo Taxibuss vil bli inngått etter 6. november og planlagt oppstart av tjenesten er 1. april 2016. Dagens avtale med Arba Inkludering AS (Møllabussen) vil bli forlenget ut mars 2016.

Brukere av tjenesten vil få mer informasjon i eget brev fra kommunen.