Norsk Folkehjelp og Bærum kommune inviterer til åpent møte onsdag 27. januar klokken 19 på Lysaker skole om transittmottak i Philip Pedersens vei 20 på Lysaker.

Norsk Folkehjelp drifter transittmottaket. Mottaket planlegger å ta imot beboere i uke 4-6.

Representanter fra Norsk Folkehjelp, UDI, politi, brannvesen og Bærum kommune informerer og svarer på spørsmål.