Gjennom et trainee-program for innvandrere med høyere utdanning får Bærum kommune løst behovet for kompetent arbeidskraft.

Kommunen har stadig behov for medarbeidere med høy kompetanse, og særlig innenfor ingeniørfaget er det vanskelig å få tak i kompetente folk. Samtidig sliter flere innvandrere med å få relevante jobber på grunn av språkutfordringer og manglende arbeidserfaring fra Norge.

Bærum kommune har derfor satt i gang et ettårig trainee-program, der siktemålet er at kandidatene får utvikle seg inn i en fast jobb. Rekrutteringsprosessen foregår som en vanlig prosess, der aktuelle ledere sitter i førersetet for å sørge for at de får riktig kompetanse.

Første runde i programmet har nå pågått siden begynnelsen av mars, og til tross for at traineene har sittet på hjemmekontor, har resultatene vært svært gode.

Det er totalt fem traineer i denne runden, fordelt på IT, Eiendom og Vei og trafikk. Det planlegges nå for neste kull med traineer. Trainee-programmet er en del av kommunens arbeid med mangfold og integrering.

Ved spørsmål, ta kontakt med Gina Ihle Frogner, fagansvarlig for rekruttering og prosjektleder for traineeprogrammet: gina.frogner@baerum.kommune.no

Trainee-ordning

I denne filmen kan du se hvordan to av traineene, samt deres ledere, har opplevd de første tre månedene av trainee-perioden.

Se videoen via Vimeonettstedet her
Petter N. Sandbu og Rebeka Lisboe Johansen
Petter N. Sandbu og Rebeka Lisboe Johansen er hhv. leder og trainee i Bærum kommune

For mer informasjon, kontakt: