Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) ser seg nødt til å nedlegge nytt forbud mot grilling og bruk av alle typer åpen ild i Asker og Bærum. Unntaket er grilling i egen hage.

Det varme og tørre været fører igjen til stor skogbrannfare i våre kommuner. Det er heller ikke meldt nedbør av betydning i dagene fremover. Det er ekstremt høy skogbrannfare, og en liten gnist på avveie kan starte brann. Totalforbudet gjelder både bruk av faste godkjente bålplasser og grilling i og nær skog og mark. Dette gjelder også øyene og på strendene. 

Asker og Bærum brannvesen mottar mange henvendelser om det er lov å grille på spesifikke steder, men har ingen mulighet til å vurdere hver enkelt plass:

  • Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff utendørs.
  • Det er ikke lov å tenne bål eller grille i strandsonen eller på øyene.
  • Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på godkjente og tilrettelagte bål- og grillplasser.
  • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak. 

ABBV anmoder i tillegg om at arbeid med kantslått stanses, og i Bærum kommune er all kantslått stanset med umiddelbar virkning. I tillegg anmoder de om at det innføres begrensninger på skogsdrift og at det gjøres nødvendige tiltak på skytebanene. Eget varsel er sendt til dem dette berører. ABBV oppfordrer også til å ikke bruke motorsag eller annet verktøy som kan skape gnister utendørs.

Tommelfingerregelen er: Det er bare lov å grille i egen hage, men du må alltid være klar over at du er ansvarlig uansett hvor og når du tenner ild.

Det må komme nedbør av betydelig mengde før forbudet kan oppheves. Følg med på nettsidene til Asker og Bærum brannvesen – www.abbv.no – eller facebook for når totalforbudet oppheves.

Ved brann, ring brannvesenet på 110.

Del gjerne dette med venner og bekjente.

Informasjon om forholdsregler for skogdrift og landbruk ved skogbrannfare finner du her.