De 1600 10.klassingene som gikk opp til eksamen i vår - fikk toppresultater. Bærums-elevene skårer høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet på alle skriftlige eksamener og grunnskolepoeng.

Kullet som gikk ut av grunnskolen våren 2019 var på rundt 1600 elever. Elevene har hatt både skriftlig og muntlig eksamen.

Eksamensresultatene i engelsk er i gjennomsnitt 4,3 i Bærum - mot 3,7 nasjonalt, tilsvarende tall i mattematikk er 4,1 i Bærum og 3,6 nasjonalt. I norsk hovedmål ligger bærumsungdommen på 3,8, mens det nasjonale gjennomsnittet er 3,4.

Oversikt over resultatene.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er regnet ut ved å ta elevens karaktersnitt multiplisert med ti. Elevens grunnskolepoeng blir brukt ved opptak til videregående nivå.

Grunnskolepoengene viser en jevn økning fra 43,7 i 2017 til 44,1 nå i år. 

- Jeg er stolt av elevene og alle medarbeidere i skolene som har gjort en fabelaktig jobb i alle ledd! Jeg trodde egentlig at «taket var nådd» hva gjelder grunnskolepoeng, men jammen slår elevene til med nok en økning, sier skolesjef Siv Herikstad.

- Dette er resultatet av systematisk og god jobbing i bærumsskolen. Alle ære til elever og medarbeidere i bærumsskolen, sier leder i Hovedutvalg barn og unge, Anne Lene Hojem.

Utdanningsdirektoratet har åpnet for å gjennomføre skriftlig eksamen på nettbrett fra og med våren 2019. I år valgte Bærum å gjennomføre alle skriftlige eksamener på pc. Grunnskoleavdelingen vil gjennomføre en risikovurdering opp mot bruk av nettbrett på skriftlig eksamen ved alle skoler våren 2020