Bærumselevene på 8.- og 9. trinn har gjort det svært godt på nasjonale prøver. Oslo- og Bærumsskolen på topp i Norge

- Dette er en honnør til barneskolene med tanke på at 8.trinns resultater bygger helt og holdent på det arbeidet som er gjort på 1.-7.trinn. Videre en like stor honnør til ungdomstrinnet for det tydelige skolebidraget på 9.trinn. Altså læringsutbyttet/ skolebidraget fra 8.-9.trinn, sier kommunalsjef for grunnskole Siv Herikstad.

Kommunalsjefen trekker frem følgende faktorer som årsak til de gode resultatene:

  •  elever ledes og opplever lærere som bryr seg om elevene både mht personlig - og faglig utvikling
  • systematisk arbeid over tid. 
  • ny skoleledermodell med ledere tett
  • relasjon- og ledelseskompetanse har fått bredt fokus over år
  • Læringsresultater analyseres og brukes til ytterligere spissing av   opplæringen
  • høy fagkompetanse og videreutdanning

- Sist, men ikke minst har vi elever som viser motivasjon for læring . De vet hvorfor de går på skolen, sier Anne-Lene Hojem, leder for Hovedutvalg barn og unge