Formannskapet 28. oktober vedtok videre prosess for både Valler barnehage og Gjettumkollen barnehage.

Valler barnehage

Dagens barnehager Vallersvingen og Hamang, samt Lillehagen avd. Helgerud, innlemmes i den nye Valler barnehage. ''

Den nye barnehagen skal bygges på tomten hvor Vallersvingen barnehage har drift i dag, derfor vil fremdrift for prosjektet være avhengig av avlastningskapasitet i byggeperioden. Det er planlagt Vallersvingen barnehage i byggeperioden skal flytte inn i avlastningsbarnehage på Gjettumkollen når denne etter plan står klar til barnehagestart 2022.  

Formannskapet gav fullmakt til å igangsette planleggingsfase for Valler Barnehage. Det skal legges frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase og innhenting av tilbud fra entreprenører for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer for kvalitet, kostnad og fremdrift.

Gjettomkollen barnehage 

Avlastningsbarnehage vestre Bærum (Gjettumkollen) skal bygges for at kommunen i første omgang skal ha tilgjengelige barnehagelokaler til å kunne gjennomføre rehabilitering eller nybygg av andre kommunale barnehager.

Barnehagen skal bygges som et funksjonelt og arealeffektivt
barnehagebygg med plass til 120 barn og 45 ansatte. Prosjektet planlegges ferdigstilt Q2 2022 med innflytting til barnehagestart sommer/ høst 2022.

Kommunedirektøren har fått fullmakt til å igangsette gjennomføringsfasen, med investeringsramme 93 mill. kr. inkl. mva.