Eilev Gunleiksrud er tilsatt som ny tjenesteleder for tjenestested Natur, vei og miljøforvaltning, og starter i stillingen i dag. 

Jeg ønsker Eilev hjertelig velkommen inn i ledergruppen for miljøtekniske tjenester og ser frem til et fortsatt godt samarbeid, sier kommunalsjef Svein Finnanger.

Eilev Gunleiksrud etterfølger Dag L. Stien som har gått av med pensjon.