Kommunestyret gav 17. juni sin tilslutning til å signere intensjonserklæringen om AKSON for kommunal samhandling og en helsejournal.

Dagens journal- og samhandlingsløsninger er fragmenterte mellom helseaktørene. Flere kommuner opplever at de løsningene de har ikke imøtekommer dagens eller morgendagens behov og krav til digital dokumentasjon og samhandling.

AKSON er nasjonalt tiltak for å oppnå bedre helhetlig nasjonal samhandling og rettidig adgang til viktige journalopplysninger. Tiltaket kan dermed bidra til økt pasientsikkerhet og kan hjelpe å effektivisere primærhelsetjenesten.

Kommunestyrets vedtak innebærer også at Bærum deltar i det videre arbeidet med AKSON gjennom både å gi sin tilslutning til intensjonserklæringen og gjennom deltagelse i videre utredningsarbeidet om etablering av Akson Journal AS.

Les hele saken her.