Bærum kommune viderefører tilskuddsordning til lading i boligselskaper.

I 2017 gjennomførte Bærum kommune en pilot der boliselskaper kunne søke om støtte til å etablere lading til elbiler. Ordningen ble svært godt mottatt. Nesten 60 boligselskaper fikk tilsagn om tilskudd.

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2018 og handlingsprogrammet for 2018-21 har kommunen besluttet å videreføre ordningen.

Her kan du søke om tilskudd

Les mer om ordningen her.