Kommunen tilbyr nå tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler.

I første omgang er dette en begrenset pilot for boligselskap som er klare til å søke om støtte i sommer. På bakgrunn av erfaringene med piloten vil kommunen vurdere en videreføring av ordningen.

Piloten gjennomføres med støtte fra Akershus fylkeskommune og i samarbeid med Asker kommune, og utgjør til sammen 1 million kr i 2017.

Les mer om ordningen her 

Søknadsskjema