Bærum kommune har fått tildelt 500.000 kroner i klimasatsmidler til innkjøp av elektriske varebiler.

Tilskuddet kommunen har mottatt skal gå til innkjøp av 10 el-varebiler til bruk av ansatte på Geodata og Eiendom.

Tre av el-varebilene ved Geodata vil utgjøre en bilpool for 10 ansatte og erstatte bruk av egen bil i tjeneste. Bruk av egen bil i tjeneste betyr at den ansatte må kjøre bil til og fra jobb hver dag.

Ved opprettelse av en bilpool på Geodataavdelingen blir behovet for parkeringsplasser redusert, og kommunens landmålere kan nå kjøre utslippsfritt når de skal ut på oppdrag i kommunen.

Syv av el-varebilene skal disponeres av ansatte på Eiendom og vil erstatte syv fossildrevne biler.