Bærum får tildelt 300.000 kroner fra Miljødirektoratet til klimaprosjektet "Best på matsvinn". Gjennom prosjektet ønsker kommunen å redusere matsvinn på bo- og behandlingssentrene.

Det er gjennom tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene", at Bærum har fått tildelt midler til prosjektet "BBS - Best på matsvinn". 

Prosjektet har som mål å redusere matsvinn ved kommunens 13 bo- og behandlingssentre. Hver dag lages det 1700 middagsporsjoner ved storkjøkkenet i Bærum. Ett av tiltakene i handlingsplanen til Klimastrategi 2030 er knyttet til å redusere matsvinn i pleie og omsorg. Gjennom "Best på matsvinn" tar Bærum kommune grep om egen virksomhet for redusere matsvinn og nå de langsiktige klimamålene.

For å sørge for at mindre mat går til spille vil prosjektet gjennomføre en kartlegging ved tre bo- og behandlingssentre. Kartleggingen skal omfatte vaner om matkasting, årsaker til matkasting og holdninger og adferd knyttet til mat, matlaging og matsvinn. 

Etter at kartleggingen er gjennomført, og på bakgrunn av funnene, vil kommunen sette i gang tiltak på alle bo- og behandlingssentrene. 

I sin vurdering av søknaden skriver Miljødirektoratet: 

"Det er stort potensiale for å redusere klimagassutslipp ved å redusere matsvinnet. Redusert matsvinn er god ressursutnyttelse og har også en rekke andre positive miljøeffekter". 

I tillegg til å bidra til reduksjon av matsvinn, er det ventet at prosjektet vil kunne være et utgangspunkt for utviklingen av andre klimatiltak ved bo- og behandlingssentrene. Som for eksempel å etterspørre utslippsfri varelevering og praktisere bærekraftige innkjøp og menyer.