Ordfører Lisbeth Hammer Krog undertegnet i dag tilleggsavtalen til byvekstavtalen for Osloområdet.

Avtalen betyr 2,6 milliarder kroner i økte statlige midler til reduserte bompenger og 2,6 milliarder kroner i økte statlige midler til bedre kollektivtilbud. 

For Bærum muliggjør avtalen bygging av Fornebubanen.

Byvekstavtalen er en avtale mellom staten, Viken fylkeskommune og kommunene Oslo, Bærum, Nordre Follo og Lillestrøm som noe forenklet går ut på at kommunene skal legge opp til en utbyggingspolitikk som bygger opp under knutepunktsstrategien mot at staten skal ta bidrag betydelig med midler til kollektivtrafikken.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog undertegnet på vegne av Bærum kommune.

Byvekstavtalen signeres