Fra 1. mars 2018 overtar Aleris Omsorg AS utrykningstjenesten i trygghetsalarmtjenesten til Bærum kommune.

Det betyr i praksis at når alarmen utløses, og det blir vurdert et behov
for utrykning, vil det være helsepersonell fra Aleris Omsorg som reiser ut og hjelper.
Utrykningspersonalet benytter andre biler og arbeidstøy enn dagens leverandør, men utover
dette er det ingen endring i tjenesten. Hovedleverandør av tjenesten er fortsatt Telenor Norge AS.

Aleris Omsorg har lang erfaring fra trygghetsalarmtjenesten i Oslo. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet, og medarbeiderne har lang erfaring for å gi kundene trygghet og hjelp av høy kvalitet.

Denne informasjonen sendes også til alle mottakere av trygghetsalarmtjenester i Bærum
kommune.

Prisendring

Fra 1. januar 2018 er månedsprisen for trygghetspakken kr 404. Trygghetspakken Tryggere hverdag innholder trygghetsalarm, fall-, bevegelse- og røykvarsling, elektronisk lås, lokaliseringsteknologi (GPS) og appen Tryggi (som kan koble pårørende til trygghetsalarmen).