Kommunestyret sluttet seg til planene for utvikling av Tårnet senter, og følgende skal bygges på området:

  • Ungdomsskole med 10 paralleller
  • Dobbel håndballhallkapasitet
  • 7er fotballbane med kunstgress
  • Folkebibliotek
  • Kulturfunksjoner
  • Ungdomsaktivitetstilbud
  • Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for barn og unge.

Tårnet senter skal gi et helhetlig tilbud til elever, besøkende og beboere på Fornebu. Ambisjonen er at senteret skal bidra til byliv, møteplasser, kultur og være et sted der alle skal føle seg velkomne. Det vil være høy grad av sambruk av arealene gjennom hele døgnet.

Det er en ambisjon at området blir et FutureBuilt forbildeprosjekt.

Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette en planleggingsfase med blant annet en begrenset arkitektkonkurranse som skal ivareta arkitekturambisjoner, sambrukskonsept og klima-/miljømål.

Tårnet skal etter planen ferdigstilles innen 2027.