Tanum skole holder stengt uke 35, 24.-28. august, for videre kartlegging og rensing etter at det ble avdekket asbest i den gamle delen av skolebygget.

- Rensing av lokalene starter mandag 24. august, og det vil også løpende bli tatt nye prøver for å sikre at skolens lokaler er klargjort før elevene kommer tilbake. Vi regner med at dette arbeidet vil ta en uke, sier Alexander Klemp i Bærum kommune Eiendom. Han legger til at kommunen ønsker en grundig kartlegging av skolebygget ved Tanum skole. I dag er det også blitt foretatt støvprøver også i andre deler av bygget, svaret på disse prøvene er ikke klare.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen sier at når all kartlegging er gjennomført og skolebygget er renset, skal det være trygt for elever og personale.

Tilbudet til elevene

- Vi lager i første omgang en kombinert ute/hjemmeskole fra 2.-7.trinn mens 1. trinn får sitt skoletilbud et tilstøtende bygg, på Tanutten, sier rektor Inger Lise Lehne.

Det betyr at:

  • 1. klassene vil få sin undervisning og SFO-tilbud på Tanutten.
  • 2. - 7. trinn vil denne uken ha et kombinert tilbud med uteundervisning og digital fjernundervisning. Elevene vil hver dag denne uken ha en del av skoledagen i møte med lærer og klasse.
  • Svømmeundervisning for 3. trinn går som normalt mandag og torsdag.

Skolen vil gi foreldre ved hvert klassetrinn detaljert plan om hvordan hver skoledag vil bli organisert. Bærum kommunes avlastningsskole i Brynsveien på Kolsås vil bli klargjort for bruk om det skulle vise seg nødvendig.

- Vi beklager denne situasjonen. Det er et klart mål at elevene snarlig skal tilbake til ordinær skolehverdag og SFO-tilbud, avslutter rektor Lehne.

Se tidligere melding om saken.