Takket være stor innsats fra alle valgmedarbeiderne, har valget i Bærum blitt gjennomført på en smidig og flott måte.

Vi retter en stor takk til alle som på en eller annen måte har bidratt. En særlig stor takk til valgorganisasjonen i Politisk sekretariat som har planlagt, organisert og gjennomført.