VID vitenskapelige høgskole etablerer deltidsutdanninger i sykepleie og vernepleie i samarbeid med Bærum kommune.

Høgskolestyret for VID har besluttet å opprette et deltidstilbud innen sykepleie og vernepleie på Kunnskapssenteret i Sandvika i  Bærum, med oppstart høsten 2021.

Første opptak høsten 2021

VID vitenskapelige høgskole ser frem til å oppstart av tilbudet om deltidsstudier i sykepleie og vernepleie i Bærum, og få samarbeide videre med en innovativ og utviklingsorientert kommune. Gjennom dette samarbeidet vil VID kunne tilby et enda bredere tilbud i form av deltidsløp på Østlandet.

Det er planlagt å ta opp første kull høsten 2021 med 30 studenter på henholdsvis deltidsstudiet i sykepleie og vernepleie. Studentene vil søke på det ordinære samordnede opptaket, og det er planlagt opptak hvert år.

Bygger videre på et solid samarbeid

-   Det er svært gledelig at vi nå kan kunngjøre denne gode nyheten. VID og Bærum kommune har allerede utviklet et svært godt samarbeid og deler visjonen om å skape gode utdanninger og nyskapende kunnskapsutvikling som kan gi gode tjenester til befolkningen i Bærum. Jeg tror derfor vi kan forvente oss mange gode resultater av samarbeidet, sier rektor ved VID Bård Mæland

Bærum kommune ser frem til samarbeid med VID

-  Vi er svært tilfredse med at VID har valgt Kunnskapssenteret i Sandvika som arena for deltidsutdanninger i sykepleie og vernepleie. Kommunen ser frem til videre samarbeid og skal bistå til at det blir et godt studiemiljø i Sandvika, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog

-  Sykepleie- og vernepleierutdanningene er viktige for å rekruttere til stillinger i Bærum. Vi skal bidra med lærerike og spennende praksisplasser, sier velferdsdirektør Kristin Nilsen.

201021-kunnskapssenteret-og-vid-foto-frode-menes_-7-1

Ny studieplan for sykepleie

Fagmiljøet ved VID vitenskapelige høgskole har også utviklet en ny studieplan for den eksisterende bachelorutdanningen i sykepleie, som ble tatt i bruk høsten 2020.

Denne nye studieplanen vil bli lagt til grunn for arbeidet med å utvikle en ny desentralisert deltids sykepleierutdanning. Det er lagt opp til at begge utdanningsløpene skal ha samme innhold og struktur, for på den måten å kunne tilby digitale løsninger på tvers av VIDs studiesteder.

En ny modell for desentralisert utdanning

Et annet mål med dette prosjektet er etableringen av en ny modell for desentralisert sykepleierutdanning der VID vil bruke mulighetene som ny teknologi og nye læringsformer gir til å tilby fleksibel og framtidsrettet utdanning. VID har gode erfaringer med å tilby desentralisert vernepleierutdanning og tilbyr i dag sykepleierutdanning på heltid i Oslo og Bergen, med et årlig opptak på ca. 600 studenter. VID har også nylig opprettet en deltidsbaser sykepleierutdanning på Helgeland, med første opptak høsten 2021.

Målsetting om å rekruttere til pleie- og omsorgssektoren i kommunen.

Bærum kommune har vært vertskap for OsloMet på Kunnskapssenteret i Sandvika for bachelorstudier i sykepleie og vernepleie siden 2015. Når OsloMet nå avslutter sin virksomhet anser Bærum kommune det som avgjørende å tilby disse vernepleiers og sykepleier utdanningene med tanke å rekruttere til pleie- og omsorgssektoren i kommunen.

For VID er det en målsetting at dette blir et langsiktig og strategisk orientert samarbeid med Bærum kommune som vil kunne bidra til verdifull utvikling for Fakultet for helsefag ved VID innenfor pedagogisk utvikling, forskning og innovasjonsprosjekter.