Fra 1. juni konstitueres Svein Finnanger som kommunalsjef for tekniske tjenester.

Finnanger har lang erfaring og god kunnskap om denne sektoren. Han kommer fra stillingen som leder i Natur og idrett i Bærum kommune. Tekniske tjenester omfatter tjenestestedene Natur og idrett, Vei og trafikk, Renovasjon, Vann og avløp, Transport og Prosjektenheten.

Finnanger overtar stillingen etter Jan Willy Mundal, som fra samme dato går over til stillingen som leder av Prosjektenheten i Bærum kommune.