Bærum kommune vil være blant de beste på innbyggersamarbeid og frivillighet og har lagt frem en rekke forslag for en styrket innsats.

Frem til frivillighetens år i 2022 foreslår rådmannen å bidra til et løft i arbeid med frivillighet.  Rådmannen foreslår blant annet å opprette et frivillighetsråd hvor frivillige organisasjoner skal delta i utforming av en frivillighetspolicy for Bærumssamfunnet.

Rådmannen foreslår også å tilby lokaler for samskaping med og for frivillige lag or organisasjoner på Fornebu senter, Presterud gård på Bekkestua og møteplass i Sandvika.

Gylden fremtid – pensjonister og studenter bidrar

Rådmannen vil se på en organisering som bidrar til at frivillig innsats blir mer attraktivt for kommunens ansatte når de går av med pensjon. Pensjonister innehar unik kompetanse og kommunen ønsker å tilby muligheter til å benytte både engasjement og kompetanse i et kollegafelleskap, og mobilisere en struktur som gir rom for dette.

Arbeidet gjøres i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Det vil også bli vurdert om det er mulig å inngå partnerskap med større private bedrifter om satsingen. Det kan bli aktuelt å innlemme yngre innbyggere også, særlig med tanke på studenter som har praksisplasser i kommunen.

Les hele saken her.