Enda bedre tjenester er målet når Bærum kommune nå styrker satsingen på én felles digital plattform.

28. november vedtok formannskapet handlingsplanen for digitaliseringsstrategien "Ett Bærum - digitalt førstevalg" 2018-2021.

Målet med digitaliseringsstratgien og handlingsplanen er at alle skal møte "ett Bærum" på en felles digital plattform, enten det gjelder byggetillatelser eller en søknad om pleie- og omsorgstjenester.

Her kan du lese hele handlingsplanen

Med økt digitalisering kan kommunen gjøre mer for flere. Tid blir frigjort når søknadsprosesser blir automatisert og man ikke trenger å søke på tjenester man har rett til. 

Du kan også lese mer om digitaliseringsstrategien i november-utgaven av Bæringen

Fremtidsbildet for innbyggerne:

  • Få tilgang til egne opplysninger.
  • Ikke bli spurt om informasjon kommunen allerede har.
  • Få tilbud om tjenester de har rett til der søknad ikke er nødvending.
  • Få umiddelbare vedtak på søknader.
  • Oppleve at tjenester fra kommunen er én tjeneste selvom de leveres fra ulike avdelinger.
  • Få tilgang til kvalitetsikret informasjon og tjenester som grunnlag for selvhjelp, mestring og hjelp for å gjøre gode valg.
  • Se status på min sak eller søknad.
  • Ha fullt innsyn i all informasjon om seg selv innenfor lovbestemte begrensninger.
  • Få mulighet til å samtykke i bruk av informasjon om seg selv innenfor lovbestemte begrensninger og rett til å involvere nærstående.