Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte torsdag 1. juni 2017 kl. 18 på Asker brannstasjon.

Til behandling:

 • Protokoll fra møte 19.14.2017
 • Regulert budsjett 2017
 • Budsjett 2018
 • Langtidsbudsjett 2018 – 2021
 • Tertialrapport 1/2017
 • Møteplan 2.halvår 2017
 • ABBV som totalleverandør av alarmtjenester U.off og orienteringssaker.

Styrets leder
Per Anders Owren

Asker og Bærum brannvesen IKS - møte i representantskapet

Asker og Bærum brannvesen IKS avholder representantskapsmøte fredag 9. juni 2017 kl. 12 på Asker brannstasjon.

 Til behandling:

 • Protokoll fra møte 25.04.2017
 • Regulert budsjett 2017
 • Budsjett 2018
 • Foreløpig langtidsbudsjett 2018 – 2021 og orienteringssaker.        

Representantskapets leder
Ole Kristian Udnes