Torsdag 19. august deltok statsråd Henrik Asheim og ordfører Lisbeth Hammer Krog på åpningsseremonien ved VID vitenskapelige høgskole på Kunnskapssenteret. Her tilbys studiene verne- og sykepleie på deltid. 65 studenter fikk tildelt studieplass. Studiene har vært svært etterspurt.

Rektor Bjørn Mæland følte seg beæret og gledet seg til å ta plass i huset som "rommer hele verden". Her holder allerede Kulturskolen, Voksenopplæringssenteret og Flyktningkontoret til.

Statsråd Asheim la vekt på betydningen av slike deltidsutdannelser. De gjør de mulig for flere å videreutdanne seg og få økt kompetanse paralellt med arbeid og familieliv. Han oppfordret studentene til å fordype seg  i dette viktige fagområdet. 

Ordfører Lisbeth Hammer Krog ønsket studentene velkommen til byen og minnet alle om hvor viktig det også er å ta seg tid til å være sammen. Hun avsluttet sin tale med ordene: Grip sjansene hver dag!

Samarbeidsavtalen

Bærum kommune har inngått en samarbeidsavtale med VID vitenskapelige høgskole. Den skal sikre langsiktig og forpliktende samarbeid om kunnskapsutvikling, kompetansebygging, forskning, innovasjon og tjenesteutvikling.

Avtalen er viktig for å sikre kommunens medarbeidere med riktig kompetanse og for å utvikle tjenestene. 

Den innebærer utdanningsplasser på alle nivåer (bachelor, etter- og videreutdanning, master og ph.d.) innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene ved Kunnskapssenteret i Sandvika.

Forskning innenfor områder som velferdsteknologi, innovasjon og tjenesteutvikling, tjenester til eldre med demens og deres pårørende, boligsosiale tjenester og lokalsamfunnsutvikling, og forebyggende og helsefremmende arbeid vil også være viktige samarbeidsområder

Avtalen er forankret i begges strategiske mål.