Søknadsfrist 16. november klokken 13.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Ny søknadsrunde åpner 19. oktober, med søknadsfrist 16. november klokken 13. Utbetaling vil skje fortløpende, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli-september 2022.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet.