Bærum kommune er informert om at urenset avløpsvann går i Oslofjorden ved Lysaker etter strømstans ved VEAS sitt renseanlegg.

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) har bedt Bærum kommune om å stenge sine påslipp av avløpsvann til VEAS-tunnelen.Vann- og avløp i Bærum følger med på situasjonen. 

VEAS er et interkommunalt samarbeid om rensing av avløpsvann. Anlegget eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo.