Unio tar ut over 400 medlemmer i Bærum til streik. LO, YS og Akademikerne kom til enighet med KS i lønnsoppgjøret.

Fra i dag kl 8 tar Unio ut over 400 medarbeidere i streik. Unio organiserer blant annet lærere.

- Elevene skal møte som vanlig på skolen i dag, sier skolesjef Siv Herikstad. Det er 314 medarbeidere i bærumsskolen som er tatt ut. - Det er laget nye timeplaner for alle berørte elever. Timeplanene er komprimert på grunn av timer/fag som utgår om lærer er tatt ut i streik, legger skolesjefen til. 

Det er også tatt ut undervisningspersonell ved Videregående skoler, som sorterer under Viken. Dette gjør at totalantallet i Bærum er 650 streikende.

Hjemmetjenesten er også berørt. 

I tillegg til skolene er det en rekke andre tjenesteder som er berørt, i større eller mindre grad: Oversikt berørte tjenestesteder.pdf

Enighet med LO, YS og Akademikerne

LO kommune, YS kommune, Akademikerne og KS er blitt enige om en avtale med en ramme på 2,8 prosent. Det vil gi ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner. I tillegg er det lagt inn penger til en lokal pott på én prosent.  

- Det er positivt at det ble enighet mellom LO, YS, Akademikerne og KS, sier kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær.