Kommunestyret 20.mai vedtok Strategisk næringsplan 2024 for Bærum kommune.

Strategisk næringsplan er basert på FNs bærekraftmål, og inneholder følgende strategiske mål:

  1. Bærekraftskommunen Bærum - fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst gjennom offentlig/privat samarbeid
  2. Kunnskapskommunen Bærum - et attraktivt sted og møteplass for kunnskap, kompetanse og innovasjon
  3. Fag- og gründerkommunen Bærum - som sikrer næringslivet relevant kompetanse og oppfordrer til nyskaping
  4. Næringslivskommunen Bærum - som er «god på å være kommune» og en offensiv tilrettelegger for næringslivet

Næringsplanen følges også av en handlingsplan med 17 hovedpunkter.  Det skal fastsettes delmål og tiltak innenfor landbruksnæringen (inklusive skogbruk). I tillegg skal samarbeid om lærlingplasser og gjennomføring av yrkesutdanning vektlegges.

Det ble også vedtatt å innføre prøveprosjekt med sommerjobber for ungdommer på kommunale arbeidsplasser og økt innkjøp fra sosiale entreprenører.

I forbindelse med behandlingen av næringsplanen fikk kommunedirektøren også i oppdrag å fremforhandle partnerskapsavtaler med Energy Valley og Bærum næringsråd. 

Les næringsplanen her. 

Rapport om næringslivet i Bærum